Passa på att investera i inventarier* före årsskiftet!

Är ditt företag inventarietungt? Om ni har planer på att byta ut eller skaffa nya inventarier snart kan det ge en liten fördel att göra inköpet före 31 december 2021.

Riksdagen har beslutat om skattereduktion för inventarier som anskaffas under 2021, i syfte att underlätta investeringar, då pandemin gjort att många företag avstått.

Uppfylls alla förutsättningar är skattereduktionen 3,9 % av anskaffningsvärdet och räknas av mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Om man inte kan nyttja hela skattereduktionen i beskattningen för 2021 kan man rulla över återstoden till det kommande beskattningsåret.

Exempel: inköp av en maskin för 2 miljoner kronor, med en nyttjandetid på 8 år, ger en skattereduktion om 78 000 kronor som kan dras från årets beräknade inkomstskatt. Under 8 år kostar maskinen avskrivningar om 250 000 kronor/år, förutom drift och material. För ett bolag med 20,6 % bolagsskatt motsvaras det av 378 640 kronor i skattepliktig inkomst.

*Maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk, gäller också byggnads- och markinventarier

Läs mer på Skatteverket.se

Text: Eva Remnelius, Srf Certifierad Affärsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult

Skatteverket