Nya regler vid offentlig upphandling – för ett hållbart samhälle

Den 28 oktober skickade Regeringen ut ett förslag om att skärpa reglerna vid offentliga upphandlingar vilket gör det obligatoriskt för offentlig sektor att ta hänsyn till miljömässiga och sociala hållbarhetsfrågor vid köp av varor och tjänster.

Varje år köper den offentliga sektorn in varor och tjänster för cirka 800 miljarder kronor. Detta medför ett större ansvar vad gäller omställningen till ett mer hållbart samhälle, både inom Sverige och globalt. Företag som vill sälja varor och tjänster till offentlig sektor kommer i framtiden att behöva minska sina klimatavtryck och lägga mer fokus på hållbarhetsfrågor som gynnar bl.a. klimat, miljö, människors hälsa och djuromsorg. Förslaget markerar en tydlig riktning mot en mer resurseffektiv och socialt hållbar offentlig upphandling och är en viktig del i arbetet för att motverka klimatförändringarna. I och med förslaget kommer myndigheterna själva att ta fram riktlinjer som ser till att lagändringen genomförs i den egna verksamheten.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Källa: Regeringen.se

Regeringen