Aktieägare fåmansföretag – RÄTT LÖN år 2021 (3:12-reglerna)

Utbetalda löner 2021 påverkar storleken på gränsbeloppet. Det avgör hur mycket utdelning 2022 som blir lågbeskattad för delägare i fåmansbolag. Ju högre löner, desto lägre skatt på utdelning, kan man säga förenklat. Här beskriver vi löneunderlagsregeln för beräkning av gränsbeloppet i K10:an:

Man måste äga mer än 4 % av bolagets andelar. Andelarna ska vara kvalificerade. Man själv eller en närstående måste ta ut en tillräcklig lön, den får inte understiga det lägsta av:

  1. 409 200 kronor (6 inkomstbasbelopp, IBB) ökat med fem procent av den totala lönesumman i företaget eller
  2. 654 720 kronor

Har bolaget totala löner som överstiger 4.910.000 kronor så måste man själv eller en närstående ta ut det högre lönekravet 2) 654 720 kronor.

Nedan ett exempel på beräkning av lönekravet vid lägre lönesummor:

Totala löner inklusive ägarens i bolaget år 2021 – 2.500.000 kronor

  1. 6 IBB + 5% av 2.500.000 kronor = 534 200 kronor
  2. 654 720 kronor

Lägsta lönekravet blir enligt 1): 534.200 kronor

Uppfylls lönekravet beräknas gränsbeloppet så här: totala löner reducerat med statliga stöd * 50 %.

Exempel: 2.500.000 kronor – 200.000 kronor = 2.300.000 kronor * 50 % ger 1.150.000 kronor att redovisa som gränsbelopp.

OBS! Med statliga stöd avses också permitteringsstödet. Var försiktig! Rätt till stöd kan falla bort om man betalar ut extra lön till ägare i slutet av året för att nå upp till lönekravet. En extra utbetalning kan indikera att företaget inte är i sådana ekonomiska svårigheter att man har rätt till stödet.

Enmansföretagarens lönekrav för att kunna använda huvudregeln är 430.800 kronor. Då kan hen redovisa 215.370 kronor i gränsbelopp.

Om man inte kan använda huvudregeln använder man sig av förenklingsregeln, som ger fastställt gränsbelopp om 187.550 kronor. Den fördelas utifrån ägarandelar i bolaget, t.ex. Hen äger 60 % av andelarna, 187.550 kronor * 60 % = 112.530 kronor i gränsbelopp.

Har du frågor? Kontakta din redovisningskonsult eller revisor hos oss på Allians så hjälper vi dig!

Text: Eva Remnelius, Srf Certifierad Affärsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult och Leif G Rantatalo, Auktoriserad Revisor

Pengar