Aktieägare fåmansföretag – planera din lön 2022!

Brytpunkten för statlig inkomstskatt 540.700 kr
Max pensionsgrundande inkomst 572.970 kr
Max sjukpenninggrundande inkomst 386.400 kr
Max föräldrapenninggrundande inkomst 483.000 kr

Löneuttagskravet:

  1. 426.000 kronor (6 inkomstbasbelopp, IBB) ökat med fem procent av den totala lönesumman i företaget eller
  2. 681.600 kronor

Enmansföretagarens lönekrav för att kunna använda huvudregeln är 448.500 kronor. Då kan hen redovisa 224.212 kronor i gränsbelopp.

För en ägare med planerade löner till de anställda över 4 440 000 kr stannar löneuttagskravet på 681.600 kr.

Om man inte når upp till löneuttagskraven använder man förenklingsregeln, som ger fastställt gränsbelopp om 195 250 kr vid utdelning 2023.

Ett sätt att öka löneuttaget utan att öka företagets kostnader är att omvandla förmåner till lön, s. k. Omvänd löneväxling. Då byter man ut förmånsvärdet mot bruttolön och drar samtidigt av motsvarande förmånsvärdet från nettolönen. Det är neutralt vad gäller arbetsgivaravgifter och skatt.

Kontakta din redovisningskonsult eller revisor hos oss på Allians, så hjälper vi dig att räkna på dina omständigheter!

Text: Eva Remnelius, Srf Certifierad Affärsrådgivare och Auktoriserad Redovisningskonsult och Leif G Rantatalo, Auktoriserad Revisor