Allians Revision & Redovisning AB förvärvar Birina Redovisning AB

Allians Revision & Redovisning AB har idag ingått avtal om att förvärva större delen av redovisningsbyrån Birina Redovsining AB och stärker härmed sin konkurrenskraft på den svenska marknaden. Förvärvet innebär en vidare breddning av tjänsteutbud samt kompetens inom redovisningsområdet och lämnar utrymme för Allians Revision & Redovisning AB att ge ökat stöd och rådgivning till sina kunder.

– Allians har de senaste åren växt stadigt och det fortsätter vi att göra. Tillväxten har fram till nu främst skett inom vårt affärsområde revision men nu sker det även på vår redovisningsenhet. Förvärvet är en del i tillväxtplanen och vi är väldigt glada och stolta över detta. Vi har sedan flera år haft en relation till Birina och det är ett mycket välskött och kompetent företag. Då vi i och med förvärvet har glädjen att få tillskott med mycket kompetenta redovisningskonsulter stärker detta vårt team ytterligare. Redovisning är ju ett yrke som går igenom en förändring just nu, där vi ser att rådgivningen är det centrala och med de medarbetare vi har idag tillsammans med våra nya kollegor från Birina kommer vi att bli en stark spelare på marknaden för medelstora byråer, säger Marina Stubbing, verksamhetschef på Allians Revision & Redovisning AB.

Birina Redovisning AB grundades 2001 och erbjuder olika tjänster inom redovisningsområdet, såsom bokslut, deklarationer, skatterådgivning etc.

– Vi har haft ett långt samarbete med Allians sedan tidigare och har ett stort förtroende för att de kommer att driva vidare verksamheten på ett utmärkt sätt, säger Birgitta Selling och Carina Larsson, grundare av Birina Redovisning AB.

Om Allians Revision & Redovisning AB

Allians Revision & Redovisning AB är en fullservicebyrå som erbjuder sina kunder – främst mindre och medelstora företag – allt de behöver inom revision, redovisning/ekonomistöd och nischade tjänster som skattefrågor, affärsrådgivning och företagsbedömning. Allians har idag 37 anställda fördelade på två kontor i Stockholm och är medlemmar i GMNI, en internationell sammanslutning av juridiskt oberoende bokförings- och företagsrådgivande företag.

För mer information om förvärvet, vänligen kontakta:

Marina Stubbing

08-509 064 07

marina.stubbing@re-allians.se

www.re-allians.se

Fr. vänster: Marina Stubbing, verksamhetschef Allians Revision & Redovisning AB, Anna Sipilä och Karin Henriksson, redovisningskonsulter från Birina Redovisning AB, Thomas Fredriksson, affärsområdeschef Redovisning Allians Revision & Redovisning AB.