Nya momsregler gällande distansförsäljning fr. o. m. 1 juli

Från och med den 1 juli kommer det att ske förändringar i momsreglerna när det kommer till distansförsäljning och försäljning inom EU. De nya reglerna kommer att underlätta administrationen för de företag som säljer tjänster eller varor till icke beskattningsbara personer inom EU.

Enligt de nuvarande reglerna är tröskelvärdena för att behöva momsregistrera sig i respektive land olika för olika EU-länder. Efter att omsättningströskeln passerats måste säljaren momsregistrera sig i köparlandet och debitera köparlandets moms på försäljningen.

De nya reglerna innebär att en gemensam tröskel på 10 000 euro (99 680 kr) ska införas och när den sammanlagda försäljningen till EU-länder överstiger 10 000 euro per år måste säljaren debitera köparlandets moms på försäljningen. För att slippa momsregistrera sig i varje EU-land kan säljaren välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket (s.k OSS).

I OSS deklareras försäljningsbelopp per EU-land, momssats och moms. Säljaren betalar in all moms till Skatteverket som förmedlar information om försäljningsbelopp och för över momsen till skattemyndigheterna i respektive land. Det kommer fortfarande gå att momsregistrera sig i varje EU-land men E-tjänsten är till för att underlätta för företagen. Det är inte tillåtet att blanda redovisningssätt, dvs momsregistrera sig i vissa länder och använda OSS i andra. Vårt råd är att använda er av OSS-tjänsten för att inte behöva hålla koll på respektive lands tröskelvärde nu när ni är under tillväxt och utökar försäljningen till andra länder.

Vill du veta mer om OSS? Klicka här.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Text: Linnea Nyström, Auktoriserad Revisor.

Skatteverket