Auktoriserad Redovisningskonsult Eva Remnelius blir Srf Certifierad Affärsrådgivare!

Den 24 maj blev Auktoriserad Redovisningskonsult Eva Remnelius Srf Certifierad Affärsrådgivare hos oss på Allians. Vi har tagit reda på vad det var som lockade henne till att börja arbeta med affärsrådgivning och varför det är en viktig del i företagandet.

Grattis till certifieringen Eva! Hur kom det sig att du valde att börja arbeta med just affärsrådgivning?

Det följer med erfarenheten man får som redovisningskonsult när man lär känna sina kundföretag och engagerar sig i deras verksamhet. För att tydliggöra min roll som rådgivare tog jag möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare. I måndags blev jag en i en skara av 260 kunniga kollegor!

Vad har du för erfarenhet av affärsrådgivning?

Som Auktoriserad Redovisningskonsult är man en naturlig rådgivare till sina kundföretag. Med rätt kompetens och nära och kontinuerliga kundkontakter får man mycket god insikt i företagens utveckling.

Varför är affärsrådgivning viktigt för företagare enligt dig?

Lönsamhet är ingen slump, det kan man styra till och planera mot! Det kräver kunskap och insikt kring de ekonomiska sambanden i bokföringen och förståelse för affärsverksamheten och organisationen. En affärsrådgivare hjälper till att tolka bokföringen och visar var det går bra och var det går mindre bra. Med god affärsrådgivning kommer kontroll, trygghet och mod att göra förändringar. Efterfrågan på affärsrådgivning ökar och vi blir fler och fler affärsrådgivare. När 2021 är till ända kommer 10 procent av Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter även vara Certifierade Affärsrådgivare!

Vad har du för tankar om digitaliseringen och redovisningens framtid?

Digitaliseringen är redan här och automatiseringen är på god väg! Redovisningskonsultens arbete börjar tidigare än förr, vi deltar i förberedelsestadiet som kvalificerat beslutsstöd och bistår med planering och uppstart av affären för att händelserna ska kunna rapporteras automatiskt och snabbt. Vi kan i princip agera beslutsstöd för kommande affärer medan nuvarande bokförs.

Har du tre snabba tips till företagare där ute?

  • Se till att du är på rätt väg! – Är du där du tänkte att du skulle vara för ett, fem, tio år sedan? Var vill du vara om ett, fem, tio år?
  • Skaffa dig ett bollplank! – Kräv att få rapporter som går att förstå! Samtala med din redovisningskonsult om hur det går och vad du har för planer framåt! Är ni på samma våglängd och delar framtidsbild för ditt företag?
  • Ha roligt och ha framgång! – Fokusera på det du gör bra och håll inte fast gamla produkter som bara kostar pengar och suger kapacitet! Företagandet är en del av ditt liv och det ska vara roligt!

Finns det något mer våra kunder bör veta om affärsrådgivning?

Affärsrådgivning handlar om att skapa nytta för kundföretaget. Vi vill ge dig relevanta råd och en bättre framtid!

Varje kundföretag är unikt och fokus skiftar t.ex. när företaget är nytt, när det växer, när det behöver gå bättre eller när det är dags att sälja. Det kan även skifta när omvärlden förändras i form av att nya konkurrenter dyker upp, teknikutvecklingen springer iväg, världsekonomin vänder eller när en pandemi lamslår marknader. En affärscoach använder sin kompetens för att lära känna företaget och lämna förslag som leder till att företagets vision och mål blir verklighet. Oftast handlar det om att öka lönsamheten, minska kapitalbindningen och risken, men inte alltid. Samtalet och relationen med kundföretaget är oerhört viktigt för en engagerad affärsrådgivare.

Behöver du som företagare hjälp med affärsrådgivning? Läs mer här om hur vi på Allians kan hjälpa dig utveckla ditt företag.