Avdrag för arbetsrum i din privata bostad?

En vanligt återkommande fråga från er kunder är om det är möjligt att göra avdrag i sin privata deklaration för att man har arbetat mer hemifrån – eller kanske till och med blivit beordrad att jobba hemma på grund av pandemin. Skatteverket har tagit fram riktlinjer angående detta och tyvärr finns det ingen möjlighet att medges avdrag i sin privata deklaration.

Om du har ett rum i din bostad som är avsett för att vara ett hemmakontor men som fortfarande är en del av din bostad har du alltså inte rätt till avdrag. För att ha rätt till avdrag behöver rummet i så fall vara så pass avskilt att det inte går att nå från övriga bostadsutrymmen eller uppfylla specifika krav, bland annat att det ska finnas ett tydligt behov av ett arbetsrum i hemmet och att rummet enbart ska användas för arbetet.

Skulle din arbetsgivare förse dig med möbler till ditt hemmakontor gäller det att det är ett lån – det vill säga att du ska lämna tillbaka detta när du sedan återvänder till din ordinarie arbetsplats. I annat fall blir det en förmån för värdet av de möbler du behåller.

Och nej, du får heller inte göra avdrag för ökad förbrukning av kaffe och det blir dessutom en förmån om din arbetsgivare bekostar detta åt dig.

Mer information hittar du hos Skatteverket:

Tveka inte att kontakta oss om du skulle ha några frågor.