Arbetsgivaravgifter för unga sänks ytterligare under sommar 2021

I februari i år trädde reglerna om sänkta arbetsgivaravgifter för unga personer mellan 19 och 23 år i kraft och nu förstärks denna sänkning ytterligare under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2021. För att stötta ungas möjlighet till att komma ut på arbetsmarknaden har Regeringen infört en extra sänkning under sommaren där avgiften går ner till 10,21 procent istället för den procentsnivå som gäller just nu, alltså 19,73 procent. Reglerna gäller för unga personer som under 2021 kommer att fylla 19 respektive 23 år och resterande åldersspann där emellan.

Syftet med sänkningen är dels för att hjälpa unga personer att få in en fot på arbetsmarknaden, dels vara ett extra stöd till företag som kämpar för att behålla och nyanställa personal under rådande pandemi. För mer information, klicka här.

Till er arbetsgivare som går i tankarna om att anställa skolungdomar och studerande som extrapersonal under sommarmånaderna:

Under 2021 behöver skolungdomar och studerande som har en sammanlagd inkomst på mindre än 20 135 kr under 2021 inte betala skatt på detta belopp. Detta inkluderar även semesterersättning och ersättning för mat. Du som arbetsgivare behöver alltså inte göra skatteavdrag om dina anställda tjänar 20 135 kr eller mindre under hela 2021 och dessutom är bosatta i Sverige hela året. Se bara till att dina sommarjobbare fyller i blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag innan de påbörjar sin anställning så att det blir rätt från början.

På Skatteverket kan du läsa mer om intyg och skatteavdrag:

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.