Stöd till korttidsarbete förlängs

Nu har Regeringen fastslagit att stödet till korttidsarbete förlängs till och med juni 2021. Ansökan om stöd öppnas den 29 mars och det kommer då vara möjligt att ansöka om stödet retroaktivt från 1 december 2020.

Om du har ansökt om stöd tidigare och vill fortsätta erhålla stöd kommer du att behöva skicka in en ny ansökan till Tillväxtverket från och med 29 mars. Det går alltså inte att skicka in en ansökan tidigare än detta datum.

På grund av ändringar i lagen och förordningen innebär förlängningen att det nya stödet skiljer sig från det tidigare stödet. Bland annat kommer subventionsgraden, alltså den andel av kostnaden som staten står för vid korttidspermittering, att ligga kvar som den gjort under 2020 på 75 procent fram till och med april 2021. Därefter går subventionsgraden ned till 50 procent under maj och juni 2021.

Det kommer även att vara möjligt för företag att minska arbetstiden för deras anställda med upp till 80 procent under januari, februari och mars 2021. Detta har föreslagits att gälla även under april 2021.

Tillväxtverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för det nya stödet till korttidsarbete. Bland annat har karensen på 24 månader efter stödperioden tagits bort vilket innebär att företag som erhållit stöd under 2020 kan ansöka om nytt stöd, samt att antalet månader som företag kan få stöd för beror på vilket datum företaget ansökte om stödet. Däremot har företag inte rätt till stöd om de beslutar om eller verkställer någon typ av värdeöverföring till sina aktieägare eller medlemmar under, två månader före eller sex månader efter stödperioden.

För mer information från Regeringen om korttidspermittering, besök Regeringen.se.

Om du har några frågor om vad som gäller för just ditt företag, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Regeringen