Nu går det att skicka in ansökan för nya perioder av omställningsstöd!

Den 25 februari öppnade Skatteverket upp ansökan om omställningsstöd för perioderna augusti-oktober och november-december 2020 för företag som fått minskad nettoomsättning på grund av coronapandemin. Företag kommer även från och med 1 mars att kunna ansöka om stöd för perioden januari-februari 2021. Varje stödperiod söks separat och kan ansökas från och med det datum stödperioden öppnats fram till den 30 april 2021.

Företag som beviljas stöd kommer att få 70-90 procent i ersättning på sina fasta kostnader med ett maxbelopp på 97 miljoner kronor. Om ett företag ansöker om stöd för fler än en period gäller maxbeloppet det sammanlagda stödet för dessa perioder.

Se upp med att verkställa eller besluta om utdelningar under perioden du ansöker om stöd då detta bryter mot de förutsättningar som finns för att erhålla omställningsstöd. Mellan april 2020 och oktober 2021 är det alltså inte möjligt att ta utdelning om ert företag har ansökt om stöd för perioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021.

För mer information om omställningsstöd och vilka villkor som gäller:

Om du har några frågor om vad som gäller för just ditt företag, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig!

Pengar i burk