Välkommen vägledning för redovisningsfrågor kopplade till Covid-19

Den 22 januari fattade Bokföringsnämnden beslut om att komplettera sitt allmänna råd för vissa redovisningsfrågor kopplade till Covid-19. BFN säger att erhållet stöd ska periodiseras till det räkenskapsår som stödet hänförs till om det när årsredovisningen eller årsbokslutet avges:

  • Finns en utfärdad författning om stödet
  • Företaget med rimlig säkerhet kommer att uppfylla villkoren för stödet
  • Företaget med rimlig säkerhet kommer att erhålla stödet

Från Allians Revision och Redovisnings sida tycker vi att denna ordning är föredra jämfört med tidigare förslag, då det var tvunget att föreligga ett beslut innan årsredovisningen avlämnades för att kunna redovisa stödet som intäkt.

Den nya bestämmelsen började gälla från och med den 22 januari 2021. För att läsa mer, klicka här.

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta oss!

beslut