Allians julgåva 2020 går till Läkare Utan Gränser

Det här året har varit väldigt tufft i samband med att coronapandemin slog till och vände upp och ned på våra liv – inte minst för Sverige men även i hela världen. För att hjälpa alla dem som har drabbats hårdast skänker vi på Allians Revision & Redovisning i år en julgåva till Läkare Utan Gränser. Tillsammans med dem vill vi stoppa pandemin och rädda liv genom att se till att vi har fungerande sjukvård världen över med tillräckliga resurser så att de allra mest sårbara får den hjälp de behöver.

Vi vill tacka alla våra fantastiska kunder för att ni gör det möjligt för oss att bidra med denna gåva. Tack vare er kan vi hjälpa Läkare Utan Gränser att fortsätta sitt arbete med att skydda sårbara människor, stödja lokal sjukvård och kontrollera smittspridningen.

Vilka är Läkare Utan Gränser?

Läkare Utan Gränser är en internationell rörelse som arbetar med att ge medicinsk vård i akuta kriser och katastrofer i världen. Rörelsen består av 25 nationella och regionala enheter som är styrda som ideella föreningar. I Sverige startade Läkare Utan Gränser en förening 1993 och har för närvarande kontor i Stockholm.

Läkare Utan Gränser arbetar ständigt med att följa utvecklingen av coronaspridningen och anpassar deras insatser efter de aktuella lokala behoven. Med nära 50 års erfarenhet av att rädda liv och skydda de mest sårbara i stora sjukdomsutbrott ser de till att den lokala sjukvården för tillräckligt med stöd för att kunna upprätthålla grundläggande sjukvård och skydda de mest sårbara i samhället och världen.

Coronapandemin har ställt oss alla inför enorma utmaningar då miljoner människor har smittats och på kort tid lamslagit några av världens mest avancerade sjukvårdssystem. Det är därför extra viktigt att smittspridningen stoppas så fort som möjligt.

Genom att skicka sjukvårdspersonal och donera skyddsutrustning dit det behövs akut samt att ge människor tydlig information om hur de kan skydda sig och andra försöker Läkare Utan Gränser ständigt förbättra åtgärderna för att kontrollera smittspridningen i alla deras projekt – detta för att skydda patienter och personal.

Läkare Utan Gränsers arbete i Sverige

Många av Läkare Utan Gränsers medicinska fältarbetare har arbetat i den svenska insatsen mot covid-19, då erfarenhet och expertis från att ha arbetat i katastrofer och sjukdomsutbrott är mycket användbart under den rådande pandemin. Bland annat har läkare och sjuksköterskor tagit fram Karolinska Institutets digitala vårdutbildningar kring covid-19, som har använts av tusentals vårdanställda, samt lett projektgruppen för framtagandet av det tillfälliga fältsjukhuset i Älvsjö, Stockholm. Dessutom arbetar flera av deras fältarbetare just nu inom intensivvården på sjukhus runtom i landet.

Läkare Utan Gränser har fem viktiga områden som de prioriterar under pandemin.

  1. Att skydda sårbara grupper

I överfulla flyktingläger eller tätbefolkade slumområden där människor lever tätt inpå varandra utan tillräcklig tillgång till vatten och tvål är risken stor för smittspridning. Människor som bor i dessa miljöer är ofta utestängda från det formella sjukvårdssystemet samtidigt som deras hälsa påverkas negativt av levnadsförhållandena.

Att hålla avstånd och tvätta händerna regelbundet är svårt och Läkare Utan Gränser gör därför insatser för att ge tillgång till vatten, tvål, hälsoinformation och, i vissa särskilda fall, återanvändningsbara andningsskydd i tyg.

  1. Att säkra fortsatt vård

Även under pandemin kommer kvinnor föda barn och patienter med hiv och tuberkulos kommer behöva sin behandling. Att säkerställa tillgång till sjukvård för annat än covid-19 är avgörande, såväl i deras projekt som i sjukvården i stort.

Läkare Utan Gränser arbetar med att se till att rutiner finns på plats för infektionskontroll på sjukvårdsinrättningar, till exempel screening och tillgång till isoleringsutrymmen. De ger också hälsoinformation och utbildning för anställda och i lokalsamhällen.

  1. Att skydda sjukvårdspersonal

Sjukvårdspersonalen måste skyddas, överallt. Om läkare och sjuksköterskor inte kan arbeta kommer vi inte att kunna besegra coronaviruset eller ta hand om alla andra människor i behov av vård.

Den globala bristen på skyddsutrustning är ett hot mot möjligheterna att få kontroll på pandemin och att minimera antalet dödsfall. Resurser måste fördelas så att de platser där pandemin härjar som värst prioriteras. Utöver ökad produktion vill Läkare Utan Gränser att regeringar undviker lagerhållning av de tillgängliga förråden och säkerställer att både utrustning och medicinsk personal kan skickas till de största oroshärdarna. Hjälp måste erbjudas över gränser för att skydda dem som står i främsta ledet i kampen mot viruset.

  1. Att skydda personer i riskgrupper

Vi måste också skydda de individer som löper störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det gäller framför allt äldre människor vilket har lett till att många av Läkare Utan Gränsers insatser görs på äldreboenden. Men även personer med andra sjukdomar såsom diabetes, hiv och tuberkulos riskerar att bli svårt sjuka. Ännu vet man inte hur covid-19 påverkar till exempel undernärda barn eller samhällen som drabbats av mässlingsutbrott som i Tchad och Kongo-Kinshasa.

  1. Att ingen får profitera på pandemin

Företag bör inte kunna dra nytta av pandemin genom att höja priser eller hävda patent på läkemedel, tester eller utrustning. Regeringar måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa produktion, distribution och tillgänglighet på dessa nödvändiga verktyg för att stoppa pandemin. Höga priser och monopol kommer resultera i att länder tvingas ransonera vilket bara kommer förlänga utbrottet i tid. Även priserna på personlig skyddsutrustning såsom andningsmasker, visir, handskar och förkläden måste hållas på en nivå så att sjukvårdspersonal och andra i utsatta yrken har tillgång.

Texten är i ett samarbete med Läkare Utan Gränser.