Kompetensinsatser under korttidsarbete 2021

Om du på företaget planerar för kompetensinsatser under 2021 är det bra att veta att det blir möjligt att få visst stöd redan från början av det nya året.

Riksdagen beslutade den 16 december att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete, och som anordnar kompetensinsatser under den arbetsbefriade tiden, ska få ersättning för sådana insatser. Staten ska kunna ersätta 60 procent av kostnaden och arbetsgivare ska stå för 40 procent upp till ett högsta belopp per arbetstagare. Ersättning ska kunna sökas retroaktivt från 1 januari 2021, även om ansökan öppnar först i april och Tillväxtverket troligen först i februari lämnar närmare detaljer om vad, hur och krav på underlag – vad man kommer kunna söka ersättning för; hur man ansöker, samt vilka underlag som behövs.

För att få ersättning ska det krävas lokalt kollektivavtal eller skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som reglerar de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna.

På Tillväxtverkets hemsida och på Verksamt.se finns länkar med exempel på förslag på kurser för att kompetensutveckla.

Om ni har några frågor, kontakta oss!

Av. Eva Remnelius, auktoriserad redovisningskonsult