Investera i inventarier först efter Nyår?

En del investeringar kan vara bra att vänta med tills efter nyår. En specialare detta årsskifte är ett förslag om tillfällig skattereduktion om 3,9 % för investeringar i inventarier* anskaffade år 2021. Förslaget skickades ut på remiss den 8 december och är långt ifrån beslutat av riksdagen. Eftersom det omfattar förvärv som görs från den 1 januari 2021 kan det vara av värde att vänta tills efter helgerna med ej akuta investeringar.

Uppfylls alla förutsättningar är skattereduktionen 3,9 % av anskaffningsvärdet och räknas av mot inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Om man inte kan nyttja hela skattereduktionen i beskattningen för 2021 kan man rulla över återstoden till det kommande beskattningsåret.

Exempel: inköp av en maskin för 2 miljoner kronor, med en nyttjandetid på 8 år ger en skattereduktion om  78 000 kronor, som kan dras från årets beräknade inkomstskatt. Under 8 år kostar maskinen avskrivningar om 250 000 kronor/år, förutom drift och material. För ett bolag med 21,4 % bolagsskatt motsvaras det av 364 480 kronor i skattepliktig inkomst. För ett bolag vars räkenskapsår påbörjas 1 januari 2021 med 20,6 % bolagsskatt motsvarar det 378 640 kr.

*Maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk, gäller också byggnads- och markinventarier.

Regeringens förslag finns att läsa här.

Om ni har några frågor, kontakta gärna oss!

Av: Eva Remnelius, auktoriserad redovisningskonsult