Nyheter gällande rot och rut 2021

En ny skattereduktion för installation av grön teknik ersätter de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Detta gäller för installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster. Detta gäller för arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

  • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
  • Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

Taket för rutavdraget höjs samtidigt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.

OBS! Kom ihåg att lämna in begäran om utbetalning för Rot- och rutarbeten under 2020 så att de är Skatteverket tillhanda senast 31 januari 2021!

OBS2! Kom ihåg att informera era privata kunder om att de måste betala fakturan före årsskiftet för att avdraget ska räknas på inkomståret 2020.

Om ni har några frågor, kontakta oss!

Av: Eva Remnelius, auktoriserad redovisningskonsult

Texten är i ett samarbete med Skatteverket