Omställningsstödet förlängs – Nytt förslag från Regeringen

Regeringen har tagit fram ett förslag om att förlänga omställningsstödet till att gälla månaderna augusti till december. Perioderna kommer delas in i augusti till oktober och november till december.

Stöd för augusti till oktober kommer att kunna sökas av de företag som haft ett omsättningstapp på minst 40 procent jämfört med samma period under 2019. För perioden november till december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Små företag kan fortsättningsvis få maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna ersatta medan större företag endast kan få ersättning för 70 procent av de fasta kostnaderna. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020. Små företag definieras som företag med färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Förslaget föreslås träda i kraft den 15 februari 2021 och sista ansökningsdag hos Skatteverket är den 31 mars 2021.

Behöver du hjälp med er ansökan eller revisorsyttrande, kontakta oss!

Av: Linnea Nyström, revisor

Texten är i ett samarbete med Regeringskansliet