Rätt lön för löneunderlaget

För er fåmansbolagsägare som redovisar innehavet på K10:a blankett.

Det är bra att nu följa upp lönerna för år 2020. För att klara löneuttagskravet och kunna räkna gränsbeloppet enligt huvudregeln måste ni och/eller närstående tar ut rätt kontantlön.

Överstiger bolagets totala löner 4.810.000 kr för år 2020 måste löneuttaget vara minst 641.280 kronor. Är den totala lönesumman lägre så är det följande beräkning som gäller: sex inkomstbasbelopp + 5 % av anställdas löner.

Exempel:

Anställdas löner, exklusive din egen lön, är 1.500.000 kr och ger 6 IBB (400.800 kr) + 5 % * 1.500.000 kr = 475.800 kr. Ensam ägares lönekrav är 475.800/0,95 = 500.842 kronor.

Vid två ägare som tar lika stor lön dividerar man med faktor 0,9, tre delägare 0,85 och så vidare. OBS! Tänk på att ta ut lön med en viss marginal. Det kan vara riskabelt att ta en exakt lön på det framräknade lönekravet. Är du osäker på om beräkningen blir korrekt tveka inte att kontakta oss.

Av: Leif G Rantatalo, auktoriserad revisor

K10