Ny vägledning gällande information i årsredovisningar

Ny vägledning från Srf konsulternas redovisningsgrupp gällande information i årsredovisningar för mindre företag från och med bokslutsdag 2020-04-30 i samband med coronapandemin.

Med anledning av coronaspridningen har Srf konsulternas redovisningsgrupp kommit med en ny vägledning om hur effekterna av corona bör uttryckas i årsredovisningar i mindre företag från och med bokslutsdag 2020-04-30.

Varje företag behöver göra en bedömning av hur corona har påverkat deras verksamhet och kan därför ta hjälp av den nya vägledningen för att säkerställa att all väsentlig information sammanställs korrekt i årsredovisningen.

Vägledningen ger tydliga exempel på var informationen ska placeras (i not, förvaltningsberättelsen eller både och) och hur den kan formuleras beroende på situation.

Den nya vägledningen finns tillgänglig som pdf här.

Texten är i samarbete med Srf Konsulterna.

Srf