Kontrollbalansräkning lika viktigt som brandförsäkring

Statistiken visar att antalet konkurser i Sverige ökar. Om det skulle gå så illa så kan styrelsen i ett aktiebolag hamna i ett läge där de själva får betala bolagets skulder med privata medel, detta oavsett huruvida man ställt personlig borgen för banklån eller andra skulder.

Enligt aktiebolagslagen är styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning så snart det finns anledning att misstänka att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger den kritiska punkten ska styrelsen kalla till en bolagsstämma där frågan om att fortsätta driften ska behandlas. Om stämman tar beslut om att fortsätta driften ska proceduren upprepas inom åtta månader. Om det egna kapitalet efter åtta månader inte är återställt och verksamheten drivs vidare så görs det med ett personligt betalningsansvar för de eventuella skulder som kvarstår vid en konkurs.

Vitsen med att upprätta en kontrollbalansräkning i rätt tid är att styrelsen är skyddat från personligt betalningsansvar för skulderna som uppkommer under de åtta månaderna.

Med andra ord så är det viktigt att hålla en god kvalitet i den löpande redovisningen så att man i tid ser när det är dags att agera. Håller man också god kvalitet i den löpande redovisningen så är upprättandet av en kontrollbalansräkning inte förenat med någon större kostnad.

Man kan säga att kontrollbalansräkningen är en mycket viktigt försäkring för styrelsen i dessa tuffa ekonomiska tider, och som med alla försäkringar så måste man teckna dom innan olyckan – inte efter.

Av: Per Lindblom, auktoriserad revisor

Kontrollbalansräkning