Avstämning för korttidsarbete öppnade den 16 Juni

Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Om avstämningen inte skickas in till tillväxtverket i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Avstämningen äger rum efter tredje stödmånaden, har du fått stöd från mars ska du alltså göra din avstämning i juni. Då har du två veckor på dig att göra avstämningen. Den första avstämningen kommer ske 16-30 juni.

Här ser du vilka perioder avstämningarna sker.

I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Det innebär bland annat att du kan justera arbetad tid för anställda som stödet omfattar. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd. För mycket utbetalat stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd.

  • Om du vill ansöka om mer stöd, ska du göra det i samband med avstämningen. Du ska alltså inte göra en ny, separat ansökan.
  • Du kommer att få ett påminnelsemejl från tillväxtverket med en länk till tjänsten där du ska göra avstämningen och söka eventuellt ytterligare stöd.

Det är du som signerade ansökan som kan se avstämningen efter att du loggat in vår e-tjänst. När du har loggat in kan du dela avstämningen med andra.

Avstämningen är uppdelad i fyra delar

Ta god tid på dig när du gör din avstämning, det är mycket uppgifter som ska lämnas in och det är viktigt att alla uppgifter är korrekta.

Behöver du hjälp? Kontakta oss: