Ansök om stöd för korttidsarbete

16 juni öppnar tillväxtverket tjänsten där du som sökt stöd från mars ska göra en avstämning och har möjlighet att söka ytterligare stöd. Detta är mycket viktigt då nu gällande lag om korttidsarbete säger att om avstämningen inte skickas in i tid, är du som arbetsgivare skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Så går avstämningen till:

Avstämningen äger rum efter tredje stödmånaden, har du fått stöd från 16 mars ska du alltså göra din avstämning 16 juni. Då har du två veckor på dig att göra avstämningen.

I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Det innebär bland annat att du justerar arbetad tid för anställda som stödet omfattar, om den skiljer sig från den arbetstid du sökt medel för. Anställda kan ha varit sjuka, vabbat, haft semester eller annan frånvaro. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd.

När avstämningen öppnar får du ett mejl med länk till tjänsten där du kan göra avstämning och söka ytterligare stöd.

I samband med avstämningen kan du ändra uppgifter så som nyanställda som också omfattas av stödet, nya avtalsnivåer avseende  arbetstids- och löneminskning eller löneuppgifter. Om du vill ansöka om mer stöd, ska du göra det i samband med avstämningen. Du ska alltså inte göra en ny, separat ansökan.

Du ska i avstämningen även redovisa ordinarie arbetstid per anställd, den faktiska arbetstidsminskningen och löneminskningen samt antal frånvarodagar som den anställde haft under perioden.

För månaderna maj, juni och juli är det möjligt att permittera på 80 procent. Om nivån för arbetstiden ändras (oavsett om den ändras till 20, 40, 60 eller 80 procent) ska ett nytt avtal som gäller för den nya nivån tas fram med de anställda. Läs mer på tillvaxtverket.se

Här ansöker du.

tillvaxtverket