Förväntad vårbudget 2020

Stödåtgärder i coronatider, satsning på gröna jobb och pengar till rättsväsendet. Vårbudgeten 2020 bjöd inte på några större överraskningar.

Vårbudgeten, även kallad coronabudgeten, innehöll inga större nyheter. I stort var det en sammanfattning av de stödåtgärder som regeringen och samarbetspartierna tidigare presenterat. Vårbudgeten i år består av fyra delar – den ordinarie vårbudgeten, en vårändringsbudget och två extra ändringsbudgetar med olika stödåtgärder.

− Nu är det upp till företag och rådgivare att börja räkna på vilka åtgärder som behövs, utifrån de villkor som gäller för de olika stödåtgärderna, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Samlat handlar det i budgeten om åtgärder på cirka 107 miljarder samtidigt som skatterna under 2020 beräknas minska med 135 miljarder kronor. Med tanke på den rådande situationen är dock siffrorna osäkra.

I budgeten som lades fram till riksdagen återfinns bland annat systemet för stöd vid korttidspermittering, som regeringen och stödpartierna presenterade under tisdagen. En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för de första 30 anställda under fyra månader, nedsatta egenavgifter och att staten tillfälligt kommer att ersätta arbetsgivarnas sjuklönekostnader finns också med.

Utöver satsningar relaterade till corona, och pengar för att förstärka kommunerna och regionernas ekonomier finns i budgeten även ett förslag att utöka stödet för installation av solceller så att fler ska kunna beviljas stödet. Regeringen vill också se en satsning på gröna jobb och förstärkning av stödet för produktion av biogas.

Ett rättssäkerhetspaket är också med i satsningarna, genom ett tillskott till Sveriges domstolar, Kriminalvården, Tullverket, Datainspektionen med flera.

− Ökade tillskott till rättsväsendet är positivt både utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och konkurrensneutralitet mellan företag, säger Hans Peter Larsson.

Tidningen Resultat

Läs mer: Regeringens sammanfattning, vårbudgeten på fem minuter

Regeringen