7. Tillfälligt sänkt skatt för enskild näringsidkare

De nya reglerna innebär att 100 procent (istället för tidigare 30%) av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. I praktiken kommer alla enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag med en vinst under 1 miljon kronor kunna få ett skattemässigt nollresultat 2019.

Skatten för inkomstår 2019 är i regel redan inbetald till skattekontot i form av preliminärskatt. Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019. Detta är möjligt fram till halvårsskiftet. Periodiseringsfonden kan framöver även kvittas mot möjliga framtida förluster.  En näringsidkare som redan har lämnat sin inkomstdeklaration och nu vill använda möjligheten till utökad avsättning till periodiseringsfond behöver lämna in en ny deklaration.

Vinsten måste återföras på samma sätt som enligt nuvarande regler, senast efter sex år.

För vem är detta?

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Reglerna riktar sig främst mot små eller nya verksamheter som inte har haft tid eller möjlighet att bygga upp ekonomiska buffertar som kan användas i situationer med snabbt vikande efterfrågan och fallande intäkter.

Var hittar jag mer information?

www.skatteverket.se