6. Sänkt arbetsgivaravgift och egenavgift

Riksdag och regering har beslutat att möjligheten till en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna ska finns under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad ska betalas. Det ska gälla för upp till 30 anställda och det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Begäran om nedsatt arbetsgivaravgift görs genom att arbetsgivaren sätter ett kryss i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”. Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften kommer ersättningar upp till 25 000 kronor per angiven betalningsmottagare att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift om 10,21 procent.

Reglerna började gälla den 6 april. Skulle du ha skickat in din arbetsgivardeklaration innan det, behöver du skicka in den igen för att få sänkningen.

Det görs inget generellt avdrag utan företaget ska begära stödet. Det anses begärt genom att förtaget markerar i AGI. Arbetsgivaren anger vilka anställda som ska omfattas om personalstyrkan är fler än 30 personer. Det finns inga krav på anställningsformer eller sysselsättningsgrad.

Beslutet om att sänka arbetsgivaravgifterna gäller även egenavgifterna, d.v.s. egenföretagarnas motsvarighet till arbetsgivaravgifter. Det innebär att även om du skulle redovisa ett överskott i din nya preliminära inkomstdeklaration, kommer egenavgifterna att bli lägre beräknade än vanligt, 10,21 procent jämfört med vanliga 28,97 procent. De lägre egenavgifterna gäller för hela 2020 och upp till överskott på 100 000 kr, därefter blir det vanliga egenavgifter.

Du kan lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration hur många gånger som helst under året. På så sätt slipper du betala in för mycket i preliminärskatt.

För vem är detta?

Det avser alla företag oavsett form.

 

Var hittar jag mer information?

www.skatteverket.se