5. Sjuklöneansvar

När det gäller sjuklöneansvaret så ska arbetsgivaren betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Den anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan retroaktivt enligt punkt 3.

När det gäller ersättningen för sjuklönekostnaden så ska arbetsgivaren betala ut sjuklön som vanligt. Och rapportera in sjuklönekostnaden till skatteverket så som på vanligt vis. Sedan ersätts man på skattekontot. Försäkringskassan beslutar månadsvis om ersättningen och den första ersättningen kommer i slutet av maj.

Du som har ett eget aktiebolag och som är anställd i ditt bolag får i egenskap av arbetsgivare ersättning i efterhand för sjuklönekostnaderna. Det sker via skattekontot efter att du redovisat sjuklönekostnaderna i arbetsgivardeklarationen

För enskilda firmor utan anställda gäller vanlig regler med undantag för att regeringen har tillfälligt slopat karenstiden från och med den 11 mars 2020 och framåt. Det innebär att Försäkringskassan betalar ut ersättning i form av sjukpenning i upp till 14 dagar enligt ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt, oavsett hur lång karenstid du har i vanliga fall.

Detta avser sjuklön från och med den 1 april till och med den 31 maj i första hand.

För vem är detta?

Detta ska gälla alla arbetsgivare som betalar sjuklön under April och Maj. Gäller dock inte enskild firma utan anställda.

Var hittar jag mer information?

www.forsakringskassan.se