2. Likviditetsförstärkning via Skattekontot

Den 30 Mars öppnade ansökan på skatteverkets hemsida för att kunna söka anstånd med sina skattebetalningar såsom moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Det är en tillfällig möjlighet för att hjälpa företag med sin likviditet. Då kan inbetalningsdatumet komma att skjutas upp ett år från beslutsdatumet. Anståndet avser tre månaders skatt någon gång mellan januari 2020 till september 2020.

Det ansökande företaget antas ha drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset, samt att det finns fler skulder som pengarna behövs till för att verksamheten ska kunna fortsätta. Exempelvis till löner. Man ska vara registrerad arbetsgivare eller momsregistrerad.

Att skjuta upp skattebetalningen kommer innebära en merkostnad i form av en ränta som för närvarande ligger på 1,25% på årsbasis. Därutöver kommer en avgift på 0,3% på det beviljade beloppet per månad. Både räntan och avgiften betalas samtidigt som skattebetalningen görs. Regeringen har lagt förslag på att sänka räntan och avgiften men inget beslut på detta är taget ännu.

Har du redan betalt skatten för en period som ansökan avser kan detta belopp komma att betalas ut. Det anges i ansökan om anståndet. Beviljat anstånd kommer synas på skattekontot. Du beviljas uppskov på ett år men kan när du vill avbryta och betala in tidigare om så önskas. Det finns ingen beloppsgräns för detta anstånd.

På skatteverkets hemsida ansöker du direkt i Mina sidor. Det har öppnats en ny digital tjänst för tillfälligt anstånd.

Man kan även begära anstånd om andra typer av skatter men det är enligt normala rutiner och går att läsa mer om på skatteverkets hemsida.

För vem är detta?

För alla de företag som är registrerade för arbetsgivaravgifter och/eller moms som kan påvisa att det drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset och behöver pengarna nu för att kunna fortsätta sin verksamhet. Omfattar även företag med årsmoms.

Var hittar jag mer information?

www.skatteverket.se