Statlig företagsakut

Riksdagen sa igår ja till regeringens förslag om den statliga företagsakuten. Detta avser drabbade små och medelstora företag som har möjlighet ansöka om lån med en nu statlig garanti. Det betyder att bankerna och kreditinstitut har större möjligheter att ge ut lån till företag som nu har tillfälliga svårigheter pga av Corona. Företaget ska vara livskraftigt på långsikt och lånebeloppet får uppgå till 25% av omsättningen för 2019 alternativt två gånger storleken på företagets lönekostnad under 2019. Företag som startats efter 1 Jan 2019 får högst låna belopp motsvarande företaget uppskattade lönekostnader för de två första verksamhetsåren. I särskilda fall kan detta utökas. Men lånebeloppet är som mest 75 msek per företag.

En exakt gräns på företagets storlek är inte angett utan det är lånebeloppet och behovet som styr. Men detta riktas mot små till medelstora företag och avser lån beviljade 1 April 2020 till 30 Juni 2020. Lånet ska inte ha några amorteringskrav de tolv första månaderna. Sedan tidigare befintliga lån hos denna kreditgivare kan även de bli amorteringsfria. Banken kommer att årsvis betala garantiavgifter till staten vars storlek bedöms på låntagarens riskklass, belopp m.m.

Företagen måste även åta sig att inte besluta om nya bonusar eller annan rörlig ersättning till ledande befattningshavare under lånets löptid som är upp till 3 år.

Staten går in och garanterar 70% av lån och företagaren själv måste kunna visa upp en livskraftighet och troligtvis kunna garantera 30%.

Företag kan ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti genom att vända sig till en bank. Det är alltså inte staten som ger lånen direkt till företagen.

Regeringen