Anstånd med skatter och avgifter

Riksdagen sa igår ja till ändringar i statens budget för 2020 med anledning av coronaviruset.
Ändringarna innebär en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av vissa skatter och avgifter.

Nu på måndag den 30 mars öppnar ansökan på skatteverkets hemsida för att kunna söka anstånd med sina skattebetalningar såsom moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Det är en tillfällig möjlighet för att hjälpa företag med sin likviditet. Då kan inbetalningsdatumet komma att skjutas upp ett år från beslutsdatumet. Anståndet avser tre månaders skatt någon gång mellan januari 2020 till september 2020.

Det ansökande företaget antas ha drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset, samt att det finns fler skulder som pengarna behövs till för att verksamheten ska kunna fortsätta. Man ska vara registrerad arbetsgivare eller momsregistrerad.

Att skjuta upp skattebetalningen kommer innebära en merkostnad i form av en ränta som för närvarande ligger på 1,25% på årsbasis. Därutöver kommer en avgift på 0,3% på det beviljade beloppet per månad. Både räntan och avgiften betalas samtidigt som skattebetalningen görs.

Har du redan betalt skatten för en period som ansökan avser kan detta belopp komma att betalas åter. Det anges i ansökan om anståndet. Beviljat anstånd kommer synas på skattekontot. Du beviljas uppskov på ett år men kan när du vill avbryta och betala in tidigare om så önskas.

Det finns ingen beloppsgräns för detta anstånd.

På skatteverkets hemsida finns nu en blankett man kan fylla i och ansöka om tillfälligt anstånd men du får beslutet snabbare om du väntar till måndag 30 mars 2020 och ansöker direkt i Mina sidor. Då öppnar en ny digital tjänst för tillfälligt anstånd.

Man kan även begära anstånd om andra typer av skatter men det är enligt normala rutiner och går att läsa mer om på Skatteverkets hemsida.

Analytics