Korttidspermittering

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaden. Detta är en viktig åtgärd nu när många företag är pressade med anledning av covid-19.

Vad innebär det? Det innebär att man som företagare kan ta beslut om att personal får gå ner i arbetstid under en viss period. Beslutet ska vara förankrat i ett kollektivavtal och förhandlat med de olika fackförbunden. Har företaget inte ett kollektivavtal ska detta förslag skriftligt godkännas och beröra 70% av de anställda på företaget. Arbetstagaren kan gå ned i arbetstid enligt tabellen nedan och ändå få ut över 90 procent av lönen. I tabellen visas även fördelningen av vad staten går in och täcker upp och vad företaget har för kostnad. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Enligt tabellen finns det tre nivåer man kan välja mellan. Man kan ändra procenten under tiden men samma procent ska gälla alla i samma driftenhet. Stödet från staten gäller endast kontant lön och beräknas inte på pension, semester, arbetsgivaravgifter eller liknande.

Stödet gäller för löner upp till 44 000 och den anställde ska ha varit anställd i bolaget minst i tre månader. Detta är till för de företag som kan visa att bolaget har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Men gäller dock ej företagsformen enskild firma.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

korttidspermitering