Inte mer preliminärskatt än nödvändigt – ny preliminär deklaration.

Skatteverket påminner företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av Coronapandemin. Är bedömningen att preliminära debiteringen för hög bör därför företaget komma in med en begäran om omprövning, gärna via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket påminner också om att en övrig upplysning fördröjer handläggningstiden och uppmanar till att man kan undvika att lämna upplysningar som ”på grund av coronakrisen” .

Företagare som gör bedömningen att de betalade för mycket preliminärskatt för 2019 kan också lämna en preliminärdeklaration, så att Skatteverket kan fatta beslut om att det som har betalats in för mycket kan återbetalas till skattekontot.  Preliminära inkomstdeklaration kan lämnas in fram till sex månader efter beskattningsårets utgång, det vill säga fram till 30 juni 2020 för beskattningsåret 2019. Detta gäller företag som inte har inlämnat deklarationen och slutskattebesked är utskickat. En preliminärdeklaration kan lämnas in hur många gånger som helst.

Klicka på bifogade länken så får ni information som Skatteverket har lämnat: https://www.skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/andradebiteradpreliminarskattomforetagetdrabbasekonomisktavcorona.5.1c68351d170ce5545277c4.html

Skatteverket