Coronaviruset – att tänka på

Med anledning av Coronaviruset har många arbetsgivare funderingar kring hur de ska hantera olika situationer. Aktuella frågor kan exempelvis vara hur tjänsteresor ska hanteras och vad hemkarantän innebär.

Sannolikheten för spridning av coronaviruset (covid-19) i Sverige anses för tillfället vara mycket låg. Viruset är dock klassat (i Sverige) som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att myndigheter, sjukvård med flera har stärkt sin beredskap och kan vidta relevanta åtgärder om smittorisken skulle öka.

Arbetsgivare bör också gå igenom hur de ska hantera olika situationer, t ex tjänsteresor till Kina och andra länder. Här följer kort information om vad man kan tänka på som arbetsgivare.

Resor i arbetet

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till vissa provinser i Kina. När UD avråder från resor ska det ses som en signal om att det är ett allvarligt säkerhetsläge och att man noga bör tänka över ett beslut att resa. I dagsläget (februari 2020) avråder UD från alla resor till Hubei-provinsen i Kina. Vidare avråder de från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Som arbetsgivare bör man följa UD:s råd och se över vilka tjänsteresor som måste genomföras och vilka som kan ställas in eller genomföras på annat sätt. För tjänsteresor till andra länder än Kina får arbetsgivaren göra en avvägning i varje enskilt fall.

Hemkomst från resor

När en anställd återvänder från en Kinaresa – både tjänsteresa och privat resa – kan det finnas en förhöjd smittorisk under inkubationstiden. För coronaviruset beräknas inkubationstiden vara mellan 2 – 14 dagar.

För undvika att eventuell smitta sprids har många arbetsgivare erbjudit anställda som kommit hem från en resa att arbetat hemifrån under två veckor, s k hemkarantän. Tänk på att arbetsgivaren inte kan tvinga en anställd att arbeta hemifrån utan denna åtgärd är helt frivillig.

Skulle en smittskyddsläkare bedöma att en anställd bör isoleras kan den anställde få smittbärarpenning från Försäkringskassan.

Följ utvecklingen!

Oavsett om arbetsgivare som har anställda som reser i tjänsten eller privat är det viktigt att följa utvecklingen av coronaviruset och de rekommendationer som finns.

Mer info:

Virus, artwork