Reseavdrag och bostadsförsäljning vanliga fel vid deklarationen

Reseavdrag och bostadsförsäljning. Det är de två vanligaste områdena där privatpersoner oftast gör fel med skatten.

Sedan 2015 analyserar Skatteverket privatpersoners deklarationer för att kunna mäta skattefelet, det vill säga hur mycket skatteintäkter staten går miste om. 86 procent av felen har att göra med fel vid reseavdrag och försäljning av bostad. Enligt Skatteverkets senaste analys innebär detta 5,3 miljarder kronor som staten går miste om varje år.

Bland privatpersoner finns också fel som framkommit i slumpkontroller av företag, till exempel oredovisade förmåner, motsvarande 4,1 miljarder kronor i inkomstskatt. Totalt motsvarar det uppmätta felet för privatpersoner 1,5 procent av den fastställda skatten.

Bland små och medelstora företag visar motsvarande slumpmässiga kontroller av inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter ett skattefel om cirka 14,4 miljarder kronor per år. Det motsvarar att den fastställda skatten skulle höjas med 3,4 procent.

Enligt Skatteverket bedöms skattefelet på lång sikt minskat, åtminstone när det gäller den typ av skattefusk som är synligt för privatpersoner och företag. Skatteverkets sammantagande bedömning är också att skattefelet bland företag varit oförändrat 2017-2019.

Tidningen Resultat