Svartstädning, id-fusk och oredovisade förmåner granskas

I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Städ- och transportbranschen är i fokus i insatserna mot svartarbete och andra brott i arbetslivet. Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet fortsätter. I den internationella kontrollen granskas bland annat skenutvandring. Arbetet mot penningtvätt ökar.

– Skatteverkets insatser mot fel, fusk och brottslighet riktas mot företeelser som har en negativ påverkan på samhället. Vi bidrar med våra kontroller, både enskilt utifrån vårt uppdrag och i samverkan med andra myndigheter, sade Katrin Westling Palm, generaldirektör för Skatteverket, i samband med tisdagens pressträff om årets prioriterade kontroller.

Skatteverket fokuserar på att granska identitetsrelaterat fusk för att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Sedan folkbokföringsbrottet infördes har Skatteverket gjort cirka 300 brottsanmälningar och förundersökningar har inletts i flertalet av de fallen.
Städning av stora företagslokaler och offentliga miljöer kontrolleras särskilt i år liksom transportbranschen. Det förekommer svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter i dessa branscher.

Bland små och medelstora företag är privata kostnader och oredovisade förmåner de vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt. Hela 4 av 10 företag gör fel här och skattefelet beräknas uppgå till cirka 8 miljarder kronor om året. I år kontrolleras företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden.

Inom området internationell beskattning kommer Skatteverket att kontrollera flera företeelser, bland annat skenutvandring och innehav av kapitalförsäkringar. I dagsläget har ett hundratal granskningar inletts.
Genom flera verktyg som gör det möjligt att kartlägga och utreda misstänkta transaktioner ökas även arbetet mot penningtvätt.

Skatteverket