Allians rekommenderar: Använd körjournal!

Har du bilförmån?

Förmånsvärdet påverkas inte av hur mycket man kör bilen privat, vilket gör det mer fördelaktigt med förmånsbil om man kör mycket privat och mindre i tjänsten.

Har du fritt drivmedel i samband med bilförmån? Viktigt då för dig med körjournal för att kunna skilja på privata- och tjänsteresor. Du beskattas endast för drivmedel för din privata körning. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten respektive privat blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Man kör bil

Har du tillgång till tjänstebil?

Använder du tjänstebilen privat mer än 10 gånger per år eller har en sammanlagd körsträcka på över 100 mil blir du förmånsbeskattad för varje månad du har tillgång till bilen.

Bästa sättet att visa att du inte använder arbetsgivarens bil privat mer än skattefritt är att föra körjournal, där du detaljerat antecknar alla resor, både privata och i tjänsten.

Elektroniska körjournaler finns av olika slag och underlättar på många sätt. De kopplas in i bilen och registrerar automatiskt alla körningar, både privata och tjänstekörningar. Många kan kopplas ihop med utläggs- och reseappar och lönesystem, viket förenklar hanteringen.

Manuell körjournal ska innehålla nedan punkter. Med elektronisk  körjournal får du det mesta per automatik. Du behöver bara komplettera uppgifter om namn på företag och personer som besökts, samt resornas syfte.

  • Mätarställning vid årets början
  • Datum och mätarställning vid resans start och varifrån resan startade
  • Ärende och vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
  • Hur många kilometer du kört
  • Datum och mätarställning vid resans slut och var resan avslutades
  • Mätarställning vid årets slut

Det är också klokt att anteckna antal liter bränsle och pris när du tankar. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

Lagen kräver inte körjournal, men praxis visar att den är ett viktigt bevismedel:

Har du tjänstebil och Skatteverket bestämmer sig för att granska dig är din körjournal ditt enda bevis för hur mycket du har kört i tjänsten respektive privat. Kan du inte visa det riskerar du att få betala restskatt för bilförmån upp till 5 år bakåt.

Tänk på att resor mellan bostaden och arbetsplatsen (tjänstestället), liksom hemresor från annan ort på helger, normalt räknas som privata resor.

Har du svårt att föra körjournal och ska välja mellan att ha tjänstebil eller använda egen bil kan det vara mer fördelaktigt att använda din privata bil vid tjänsteresor.

Du får 18,5 kr/per mil (förslag på 25 kr. från 1 januari 2023) i skattefri milersättning. Det motsvarar ca 30-40 kr per mil brutto ( högre om förslaget går igenom). Beloppet ska då täcka dina bilkostnader för bensin, olja, service och däck.

Text: Laurise Touma, Auktoriserad Redovisningskonsult