Studie visar effekter av införandet av personalliggare

Skatteverket har studerat hur införandet av personalliggare har påverkat antalet anställda, löneredovisningen och de anställdas sammansättning i restaurang- och byggbranschen. Bland resultaten märks att personalliggarlagstiftningen har lett till en ökning av antalet anställda på branschnivå i restaurangbranschen men inte i byggbranschen.
I studien ”Hur påverkas restaurang- och byggbranschen av personalliggare?” undersöks hur införandet av lagstiftningen har påverkat restaurang- och byggbranschen i stort. Studien visar att företag som har fått kontrollbesök har ändrat beteende. Enligt rapporten har personalliggarlagstiftningen lett till en ökning av antalet anställda på branschnivå i restaurangbranschen men inte inom byggbranschen.

– Resultaten på branschnivå kan bero på effekter bland företag som har fått kontrollbesök eller på vetskapen om att Skatteverket har stärkta befogenheter att kontrollera. Att effekten av besöken inte syns på branschnivå i byggbranschen beror troligen på att antalet besök är få i relation till det stora antalet företag i branschen, säger Nikolay Angelov, rapportförfattare.

Samtidigt som antalet anställda i restaurangbranschen blivit fler har lönesumman i branschen inte ökat. Lönesumman per anställd har därför minskat. Det beror sannolikt på att de som tidigare utförde svartarbete i högre grad är personer med svag ställning på arbetsmarknaden. Det tyder på att svarta jobb har blivit vita.

Det framgår vidare av rapporten att personalliggarbesöken har lett till en ökning av lönesumman bland besökta företag i både restaurang- och byggbranschen. Effekten är mer långvarig hos små företag.

– Det är glädjande att personalliggarbesöken ger effekt. Resultaten i studien bekräftar hur viktigt det är att vi får göra oannonserade kontrollbesök, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Läs rapporten här.

Skatteverket