Fika med Sven-Inge Danielsson: Ser över kontoplanen

Sven-Inge Danielsson

Sven-Inge Danielsson, ordförande för BAS, BAS-intressenternas förening, ska under hösten vara klar med en översyn av kontoplanen.

Balans träffade Sven-Inge Danielsson över en fika i Stockholm.

Två viktiga frågor är hur BAS ska förhålla sig till den pågående digitaliseringen samt den pågående översynen av kontoplanen. Hur tänker du kring det?

– Det viktiga är att nå så många användare som möjligt. Digitaliseringen handlar främst om i vilken digital miljö BAS ska finnas, det vill säga maskinläsbar miljö. I fråga om kontoplanen finns den i dag endast i ej maskinläsbara format. Kontoplanen ska både passa större och mindre företag. Målsättningen är att översynen ska vara klar under hösten, så att vi kan gå in i 2020 och ha ordning och reda.

Du har varit i redovisningsbranschen i snart fyrtio år. Vad har haft störst inverkan på branschen under de här åren?

– Tveklöst att Bokföringsnämnden började ge ut regler, K-reglerna, per företagskategori i stället för per ämnesområde som tidigare. I mitt tycke har det minskat flexibiliteten eftersom vi nu har ett visst paket vi måste tillämpa. Mitt favoritcitat vad gäller förenkling har jag lånat från Einstein: ”Förenkla så mycket det går, men inte mer”. Det går in i redovisningsområdet. Förenklar du för mycket, så tappar du funktionen och det ursprungliga syftet.

Vilka redovisningsfrågor är hetast just nu?

– Jag jobbar mest med ägarledda företag och där pratar vi mycket om frågor som rör intäktsredovisning, hur man ska använda förenklingsreglerna i K2, periodisering (en ständigt aktuell fråga), samt det nya regelverket om fusioner som ska komma i slutet på året eller i början av 2020.

Taggar: auktoriserad redovisningskonsult digitalisering

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

Foto: Christian Gustavsson

Texten publicerades i Tidningen Balans

FAKTARUTA

Sven-Inge Danielsson

Vad:

Auktoriserad redovisningskonsult samt lärare på flera av FAR:s utbildningar. Har föreläst om redovisning sedan 1986.

Aktuell:

Ordförande i BAS-intressenternas Förening (BAS).

Bor:

Gävle.