Friskvårdsbidrag över 5.000 är skattepliktigt i sin helhet enligt Skatteverket

I somras lämnade Högsta förvaltningsdomstolen en dom där man menade att ett friskvårdsbidrag på 6.500 kronor inte kan anses vara av mindre värde och därmed inte kan vara en skattefri förmån för den anställde. Nu har Skatteverket kommenterat domen och man menar att domen ska tolkas som att ett friskvårdsbidrag som överstiger 5.000 kronor bör vara skattepliktigt i sin helhet, och inte som Skatteverket menat tidigare skattepliktigt enbart till den del som överstiger 5.000 kronor. Enligt Skatteverket behöver en arbetsgivare som tidigare har betalat ut ett högre årligt friskvårdsbidrag än 5.000 kronor och betalat arbetsgivaravgifter på belopp över 5.000 kronor inte göra någon retroaktiv rättelse. Skatteverkets nya tolkning innebär att arbetsgivare som betalar högre friskvårdsbidrag än 5.000 kronor årligen bör sänka nivåerna ned till 5.000 kronor.

Skatteverket