Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

För första gången har SKI – Svenskt Kvalitetsindex – genomfört en studie gällande kundnöjdheten för redovisningstjänster. Resultatet visar att branschen ligger i topp och har högst kundnöjdhet jämfört med andra branscher. Allra högst betyg får de redovisningsbyråer med auktoriserade konsulter.

På Srf konsulternas begäran har SKI genomfört en kundnöjdhetsstudie* av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet är mycket glädjande för branschen som får det högsta betyget som någon bransch hittills uppnått under de senaste 30 åren. På en hundragradig skala får redovisningsbranschen betyget 79,3. Det kan jämföras med revisionsbolag som får 72,8 och bemanningsbolag som får 68,0. Ett betyg över 75 ger omdömet ”mycket bra” och pekar på en stark relation mellan företag och kund.

– Som branschorganisation ansåg vi att det behövdes en studie med fokus på de viktiga redovisningstjänster som näringslivet i mycket stor utsträckning efterfrågar. Vi tog kontakt med Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som är en oberoende aktör med 30 års erfarenhet av den här typen av mätningar, säger Petra Lagnehag Zars, marknadschef hos Srf konsulterna.

Studien visar också tydligt att de redovisningsbyråer som är kvalitetssäkrade genom auktoriserade medarbetare får högre betyg än övriga redovisningsbyråer.

– Med den nya SKI-studien lyfter vi fram den leverans som redovisningsbranschen gör vilket ger oss en tydlig bild över kundnöjdheten hos de företag som tar hjälp med redovisningen. Det vi också kan utläsa av resultatet är att de redovisningsbyråer som jobbar aktivt med kvalitet via auktorisation har högst SKI-värde som drar upp totalresultatet till denna nivå, säger Johan Parmler, VD på Svenskt Kvalitetsindex.

– Det blir tydligt att den här branschen har förstått att vägen till nöjda kunder går via att vara en partner och se och vara del av kundens affär, fortsätter Johan Parmler. Samtidigt så ser vi områden man behöver stärka framåt och det handlar främst om att ha ännu mer initiativförmåga och proaktiva relationer med sina kunder, vilket man har alla förutsättningar att lyckas med.

I studien framkommer att personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigare vid köp av redovisningstjänster än kostnaden. Att hitta en bra affärspartner som tar hand om redovisningen på ett tryggt sätt skapar de bästa förutsättningarna för kundföretagens utveckling.

– Erfarenhetsmässigt vet vi att de tjänster som landets redovisningsbyråer levererar är mycket uppskattade av näringslivet och det är fantastiskt att nu få det tydligt bekräftat och att auktorisationen är en mycket viktig kvalitetssäkring, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulterna. Resultatet från SKI-studien kommer att bygga stolthet i en bransch som gör ett otroligt viktigt arbete i näringslivet.

Läs pressmeddelandet från SKI >>

* Totalt har 971 intervjuer genomförts under maj 2019. I redovisningstjänster ingår bokföring, bokslut, bokslutsgenomgång, årsredovisning, leverantörsfakturahantering, fakturering, löner, deklaration och rådgivning.

Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Texten publiceras i samarbete med Tidningen Konsulten

Grön bock