Varken redovisningsexpert eller specialist, men en som kan mycket om redovisning

Vi tar en pratstund med Allians Revisions Per Lindblom som är ny medlem i Srf Konsulterna Redovisningsgrupp.

Först och främst grattis

Tack

Kan du berätta lite vad Srf Konsulternas redovisningsgrupp är för något och vad dom gör

Redovisningsgruppen är en samling personer med stort intresse för redovisning som träffas med jämna mellan rum för att diskutera olika redovisningsfrågor. I de allra flesta fall är dessa frågor kopplade till mindre årsredovisningsföretag eller till årsbokslutsföretag, men det förekommer även redovisningsfrågor som rör större företag

Syftet med gruppen är att ge Srf konsulternas medlemmar stöd i sin redovisningsvardag genom att gruppen ger ut Srf U som är uttalanden i olika redovisningsfrågor. Gruppen kan också utgöra stöd till Srf konsulternas svarservice i redovisningsfrågor. Gruppen diskuterar också vilken hållning Srf Konsulterna ska inta i olika frågor som behandlas i Bokföringsnämnden och i BAS-gruppen. Vidare så är det i Redovisningsgruppen som Srf Konsulternas remissvar i olika redovisningsfrågor utformas

Per Lindblom SRF

Per Lindblom, ny medlem i Srf konsulternas redovisningsgrupp

Vad tror du blir ditt bidrag till gruppen?

Jag jobbar ju rätt mycket med utbildning av branschkollegor och hör därmed ganska mycket av vilka redovisningsfrågor som man ”brottas med i vardagen”. Jag ser ju också en hel del redovisningsmässiga frågeställningar via mitt jobb som revisor. Jag jobbar ju också en del med utbildning av revisorer och jobbar ju själv som revisor, så jag har ju inte sällan en revisionsvinkel på frågeställningarna – så gissningsvis är det detta jag bidrar med till gruppen förutom en rejäl dos ”redovisningsiver”

Vad ser du som Redovisningsgruppens viktigaste uppgift?

Övergripande det samma som det långsiktiga målet, skapa nytta för Srf konsulternas medlemmar. Ibland får vi bromsa oss själva när vi hamnar i diskussioner som är redovisningsteoretiskt väldigt intressant men som kanske inte hjälper så många medlemmar. Då får vi ställa om siktet och sätta fokus på, i vilka frågor har medlemmarna mest nytta av att det skapas förtydliganden. Man ska komma ihåg att om svaret redan är givet i regelverket så kommer frågan inte hamna på vårt bord, utan det är bara sådant som är oklart eller obesvarat.

Min bild av arbetet är ge redovisningskonsulter och revisorer som arbetar med mindre årsredovisningsföretag en större trygghet i olika redovisningsfrågor. Det är viktigt att via redovisningen förmedla en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning.  Påfallande ofta så kommer den redovisningsrättsliga lösningen också påverka hur eller när olika transaktioner ska beskattas.

Därför kan en del processer bli lite långa, eftersom det är viktigt att vi hamnar rätt

Sedan kan ju jag tycka att Srf Konsulterna ofta är de mindre företagens röst i redovisningsfrågor i samband med diskussioner med lagstiftare och normgivare

Kan man kalla dig för redovisningsspecialist nu?

Ja du, det lär ju för det första vara någon skillnad mellan redovisningsspecialist och redovisningsexpert, men var skillnaden var kommer jag inte ihåg längre. Jag skulle väl inte kalla mig själv för varken det ena eller det andre men en hel del redovisnings kan jag ju

Vi tackar för pratstunden och önskar Lycka till med det fortsatta arbetet!