Allians , nu en registrerad revisionsbyrå

Per den 1:a Juni är Allians Revision och Redovisning AB en registrerad revisionsbyrå hos Revisorsinspektionen. Det innebär att Allians som bolag nu kan utses som revisor.

Detta är ytterligare ett steg i Allians tillväxtstrategi om att bli ett bra och självklart alternativ till de stora byråerna. Bolaget har den senaste tiden utvecklat organisationen till att kunna ta emot fler och större kunder som tidigare har varit hänvisade till någon utav de större registrerade bolagen. Allians har alltid haft flera stora kunder men styrkan har legat på mindre och medelstora ägarledda företag. Affärsidén är att vara en fullservicebyrå som levererar högkvalitativa tjänster anpassade till kund.

”Att registrera bolaget hos revisorsinspektionen är ett naturligt led i vår utveckling. Vår fokus på kundrelationen och kundnyttan är det som alltid drivit byrån framåt och det kommer vi fortsätta fokusera på. Vi vill berika våra uppdragsgivare med vår djupa kunskap och vår långa erfarenhet av både stora, mindre och medelstora företag. Vi ser skillnaderna och likheterna och vill med den kunskapen kunna ge våra kunder ett mervärde. Vi har inte någon värdering i företagens storlek utan varje bolag har sin vision och där vill vi hjälpa till. Det är våra kunders framgång som gör Allians bättre” säger Marina Stubbing, verksamhetschef på Allians.

Marina Stubbing

Marina Stubbing

Verksamhetschef