Verifikation och Swish-betalning – vad gäller?

Swish blir ett allt vanligare betalmedel. Bokföringsnämnden har tagit fram de vanligaste frågorna och svaren kring bokföring och Swish-betalningar.

Mobiltjänsten Swish infördes 2012 och har sedan dess vuxit kraftigt. Från början var det ett sätt för privatpersoner att föra pengar mellan sig, men nu är det ett vanligt sätt att betala även hos företag. Men i takt med att tjänsten etablerat sig i användarnas betalmönster har det uppstått en rad nya frågor för företagare att ta ställning till.

Bokföringsnämnden har valt att på sin webb www.bfn.se samla några vanliga frågor och svar. Bland annat handlar vad som gäller när kunden betalar med Swish hos ett företag som använder kassaregister, och vad som gäller när kunden betalar med swish vid internetförsäljning.

Bokföringsnämnden skriver att Swish är ett elektroniskt betalmedel och därmed gäller samma regler som vid betalning med kontokort.

Så här svarar Bokföringsnämnden på sin webb:

”Vad ska användas som verifikation?

I företag som använder kassaregister och tillämpar reglerna om gemensam verifikation vid kontantförsäljning ska den gemensamma verifikationen bestå av tömningskvitton och kontrollremsor/journalminnen och omfatta en dags försäljning.

I den gemensamma verifikationen ska det även ingå sammanställningar över försäljningen mot kontokort och andra elektroniska betalningsmedel. Om inte banken tillhandahåller en separat specifikation över Swish-betalningarna kan kontoutdraget från banken användas som sammanställning av dessa betalningar.”

Läs merBokföringsnämnden frågor och svar om betalning med Swish

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Swish_Logo_Primary_RGB