Stopp för skattefria pensioner i Portugal

Snart sätts det punkt för möjligheten att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt i Portugal. Sverige och Portugal har kommit överens om en ändring i skatteavtalet mellan länderna.

2009 införde Portugal regler som gjorde det möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning i Sverige helt skattefritt. Det var möjligt utifrån hur skatteavtalet mellan Sverige och Portugal var formulerat, men som inte var avsikten med avtalet när det ingicks 2002.

Sverige har tidigare uppmärksammat frågan och begärt att skatteavtalet ska omförhandlas. Nu har det skett och i torsdags kom beskedet att Sverige och Portugal undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Det betyder att det inte längre kommer att vara möjligt att flytta till Portugal för att plocka ut privat pension skattefritt.

Sveriges inställning är att pension som tjänats in i Sverige även ska beskattas i Sverige. Detta eftersom pensionsavsättningarna varit avdragsgilla. Sker ingen beskattning i Portugal ska den då ske i Sverige.

Det ändrade avtalet innebär nu att pensioner som berörs får beskattas i staten de utbetalas från. Pensioner som betalas ut från Sverige till personer bosatta i Portugal får alltså beskattas i Sverige. Bestämmelsen liknar de skatteavtal Sverige har med andra länder.

”I fråga om pensioner som inte beskattas i Portugal får beskattning ske i Sverige från och med den dag då ändringsprotokollet träder i kraft och blir tillämpligt. Det kan tidigast ske från 1 januari 2020. När det gäller pensioner som är föremål för beskattning i Portugal får beskattning i Sverige ske från och med 1 januari 2023.” skriver regeringen på sin webb.

För att protokollet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar:

– Det här minskar trycket på att återkomma med ett förslag om en ny exitskatt, utflyttningsskatt, som en del i en kommande skattereform. En sådan kan annars inte uteslutas. Skattesystem som främjar konkurrens om pensionärer känns inte heller långsiktigt hållbara och tillväxtfrämjande. Talang är väl en sak men inte om pensionärer. Portugal bör ha kommit förbi det ekonomiska stadiet, säger han.

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

portugal