134 000 personer har ännu inte anmält konto för pengar i april

134 000 personer har inte fått sin skatteåterbäring i april automatiskt utbetalad, på grund av att de inte har anmält ett bankkonto. Men det går fortfarande att anmäla konto och begära utbetalning. Det kan göras helt digitalt.

– Vi har sett att det är cirka 134 000 personer som har skattepengarna kvar på sitt skattekonto. Vi tror att de flesta av dem missat att man behöver anmäla ett konto för att få en automatisk utbetalning av pengarna, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Den som vet att det finns pengar att få tillbaka och som har deklarerat i tid för att få utbetalning i april har fortfarande möjlighet att få det.

– Logga in på skatteverket.se, anmäl bankkonto och begär utbetalning. Det är inte alls krångligt utan det finns bra vägledning på webbplatsen. Den som anmäler konto och begär utbetalning kan fortfarande med god marginal få sina pengar under april. Det tar normalt cirka fem bankdagar att få kontot verifierat och pengarna utbetalade, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket.

Många som väntar skattepengar i april men inte har fått dem utbetalade hör till gruppen som inte har anmält bankkonto. Men det finns andra skäl som kan ha gjort att pengarna inte betalats ut. Det kan vara att det tillkommit nya, ändrade kontrolluppgifter eller att den som deklarerat gjort en ändring, som man kanske inte uppfattar som en ändring, exempelvis tagit bort en bilaga. Dessa får i de flesta fall sin återbäring i juni.

Läs mer om hur du anmäler konto och begär utbetalning

www.skatteverket.se

Pengar