Idag noterades Teqnion AB (publ)

Idag noterades Teqnion AB (publ) på handelsplatsen First North. Peter Åsheim på Allians är sedan 10 år tillbaka huvudansvarig revisor i Teqnion. Allians har granskat noteringsprocessen och reviderat årsredovisningen för 2018 som har upprättats enligt redovisningsregelverket IFRS. Allians kommer med spänning fortsätta att följa Teqnions resa!

Peter Åsheim

Peter Åsheim

Auktoriserad revisor