Nya avgifter hos Bolagsverket 1 februari 2019

Från och med den 1 februari 2019 kommer Bolagsverket att ändra vissa avgifter för bland annat aktiebolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar och företagsinteckningar.

Bolagsverket har tre grundläggande funktioner:

 • Myndighetsutövning (granskning och registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar, beslut m.m.)
 • Service och information (företagsfakta, öppen och tillgänglig information om företag och föreningar)
 • Förenkling (förenkla företagandet och i samverkan med andra aktörer utveckla effektiva och digitala tjänster)

Deklaration

Bolagsverket är huvudsakligen en avgiftsfinansierad myndighet. Det innebär att deras verksamhet inte finansieras med skattemedel, utan att de istället tar ut avgifter för vad de gör.

Vilka avgifter ändras?

Här är en sammanställning av några avgifter som de ändrar, för de vanligaste ärendena och företagsformerna.

För aktiebolag
 • Ändra företagsnamn e-tjänst 1 300 kr, blankett 1 500 kr
 • Ändra revisor, styrelse eller firmateckning e-tjänst 700 kr, blankett 1 000 kr
För enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag
 • Registrera enskild näringsidkare, handelsbolag eller kommanditbolag e-tjänst 1 100 kr, blankett 1 400 kr
 • Ändra företagsnamn e-tjänst 900 kr, blankett 1 100 kr
 • Ändra exempelvis bolagsman, revisor eller firmateckning e-tjänst 500 kr, blankett 800 kr
Ekonomisk förening och bostadsrättsförening
 • Registrera ekonomisk förening eller bostadsrättsförening e-tjänst 1 300 kr, blankett 1 600 kr
 • Ändra företagsnamn e-tjänst 900 kr, blankett 1 100 kr
 • Ändra exempelvis styrelse, revisor eller firmateckning e-tjänst 700 kr, blankett 1 000 kr
Andra avgifter som påverkas

De kommer att höja expeditionsavgiften för företagsinteckningar till 570 kronor. Avgiften för e-ingivna kungörelser kommer däremot att sänkas till 20 kronor.

Läs mer hos Bolagsverket