Moms ska betalas vid uthyrning av vårdpersonal

Idag publicerar Skatteverket ett ställningstagande om uthyrning av personal inom vårdsektorn.

– Den som hyr ut vårdpersonal till någon som driver en vårdmottagning ska ta ut moms på sin försäljning, säger Kerstin Alvesson, rättslig expert på Skatteverket.

Det betyder att både privata och allmänna vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal från till exempel ett företag.

Momsen blir en kostnad för den som driver vårdmottagningen om den inte har möjlighet att få tillbaka momsen. Kommuner och landsting har en särskild rätt till ersättning för moms.

Anledningen till att Skatteverket går ut med det här ställningstagandet är att Högsta förvaltningsdomstolen kom med en dom som rör uthyrning av vårdpersonal i juni i år.

– I motiveringen till domen står det att det är själva uthyrningen som ska bedömas och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, till exempel ge vård. Vi förstår att det här innebär en stor förändring för många företag och vi kommer därför att tillåta en viss omställningstid, säger Kerstin Alvesson.

Skatteverket börjar tillämpa ställningstagandet på eget initiativ från den 1 juli 2019.

Läs ställningstagandet: Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt 

Källa: Skatteverket.se