Så påverkas du av de höjda prisbasbeloppen

Höjda grundavdrag, höjda jobbskatteavdrag och höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Förändrade prisbasbelopp nästa år ger mer i plånboken.

Prisbasbeloppet för 2019 beräknas bli 46 500 kronor, en höjning med 1 000 kronor jämfört med prisbasbeloppet 2018. Beloppet är ett så kallat referensbelopp som ligger till grund för bland annat sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, och styrs av inflationen.

Det högre prisbasbeloppet 2019 innebär, enligt Swedbank och Sparbankerna följande:

  • Garantipensionen höjs med 230 kronor per fyraveckorsperiod, jämfört med höstterminen 2018.
  • Sjukpenninggrundande inkomst höjs något.
  • Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 22 kronor per dag.
  • Grundavdrag och jobbskatteavdrag höjs. Det innebär i sin tur sänkt skatt på arbetsinkomst och pension. Hur mycket beror på inkomsten.
  • Skiktgränserna för statlig inkomstskatt höjs. Det innebär lägre skatt för dig som har en inkomst över brytpunkten.
  • Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 69 kronor per år.

Prisbasbeloppen räknas fram genom förändringar i det allmänna prisläget, inflationen. Beräkningen utgår från bastal 1998, men förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året. Prisbasbeloppen 2019 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2017 och juni 2018. Under den perioden var inflationstakten 2,1 procent, vilket får till följd att prisbasbeloppen höjs med motsvarande

Förändringarna av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten.

FAKTA:

Prisbasbelopp: Speglar prisutvecklingen och styr varje års beräkningar av bland annat bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, lågbeskattat utdelningsutrymme, gräns för deklarationsplikt, grundavdrag för inkomst av tjänst, skattefria tävlingsvinster inom idrotten med mera. Prisbasbeloppet används också i många avtal.

Förhöjt prisbasbelopp: Används för beräkning av pensionsgrundande inkomst (PGI) och pensionspoäng.

Inkomstbasbelopp: Speglar inkomstutvecklingen. Beräknas av pensionsmyndigheten och publiceras i november varje år.

Alla tre basbeloppen fastställs formellt av regeringen.