Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser

Den 1 augusti kompletteras reglerna om självrättelser av tidigare inlämnade deklarationer. Om Skatteverket offentliggör att en generell kontroll ska genomföras, begränsas möjligheten till självrättelse till två månader.

Skattebetalare kan på eget initiativ rätta oriktiga uppgifter i inlämnade deklarationer i upp till sex år, även kallat självrättelse. Om en rättelse som är gjord på eget initiativ leder till höjd skatt tas inte något skattetillägg ut. En eventuell anmälan om skattebrott kan inte heller bli aktuell.

Den 1 augusti kompletteras reglerna om självrättelser. De allmänna förutsättningarna för självrättelser gäller fortfarande, men en ny bestämmelse införs i samband med så kallade generella kontroller. En generell kontroll är en samordnad kontroll som inte fokuserar på en specifik fysisk eller juridisk person.

Om Skatteverket offentliggör att en generell kontroll av ett visst område ska genomföras, begränsas möjligheten att göra självrättelser kopplade till den kontrollen. För att rättelsen ska räknas som gjord på eget initiativ måste den ha kommit in inom två månader efter utgången av den månad som Skatteverket offentliggjorde den generella kontrollen.

Den nya regeln gäller endast för generella kontroller som offentliggörs i en särskild ordning på Skatteverkets webbplats. När en sådan kontroll publiceras meddelas innehållet i den, vilken beskattningsperiod som omfattas, samt när fristen för rättelse på eget initiativ upphör.

Alla generella kontroller offentliggörs inte enligt den särskilda ordningen. Skatteverket kan fortfarande informera om andra generella kontroller i andra sammanhang utan att de omfattas av den nya bestämmelsen.

Liksom tidigare gäller att om Skatteverket har inlett en granskning av en viss person eller ett företag, till exempel genom att ställa en enskild fråga, anses eventuella efterkommande rättelser inte vara gjorda på eget initiativ. Reglerna för sekretess inom beskattning påverkas inte av den nya regeln om självrättelser.

Mer information om generella kontroller och självrättelser finns på Skatteverkets webbplats, här».

Källa: Skatteverket.se