Arbetsgivardeklaration på individnivå

– så påverkas ditt företag

Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationen. Förändringen innebär att du som arbetsgivare ska redovisa de utbetalningar och skatteavdrag du har gjort per person varje månad.

När kommer det börja gälla för mig som arbetsgivare?

Det nya sättet att redovisa arbetsgivardeklaration på gäller för alla arbetsgivare från redovisningsperiod januari 2019, men förändringen införs i två steg.

Så här lämnar du arbetsgivardeklaration på individnivå »

De nya reglerna innebär att du som arbetsgivare ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå varje månad. Arbetsgivardeklarationen består av två delar, en där du redovisar uppgifter som berör dig som arbetsgivare och en del där du redovisar uppgifter för respektive betalningsmottagare. Redovisningsperioder och deklarationsdatum kommer fortsätta att vara samma som tidigare.

Läs mer på Skatteverkets hemsida »

Källa: Skatteverket.se